• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Följ oss i sociala medier!

Facebook Twitter Youtube
In English

Svanenmärkt hotell

Hotel Concordias miljöarbete

Vi på Hotel Concordia har ända sedan starten av hotellverksamheten, 1982, arbetat med ett brett och långsiktigt miljötänkande och alltid eftersträvat att nå våra miljömål.

På Hotel Concordia arbetar vi tillsammans för en bättre miljö och gör allt vi kan för att utöka kunskapen om miljön runt omkring oss. Vår fastighet är kulturmärkt och därför är vi mycket varsamma vid renoveringar eller ombyggnader. Vi har haft dokumenterade miljörutiner inom vår hotellverksamhet ända sedan 2000, miljörutiner som har varit baserade på ett positivt, eftertänksamt samt långsiktigt miljötänkande.

Vi köper ENDAST in el från fossifria energikällor, vatten- & vindkraft samt solenergi. 2019 investerade vi i en egen solenergianläggning på hotellets tak som minskar vår miljöpåverkan med ca 5-6 ton CO2/år och som producerar ca 13-15 MWh/år.

Hotel Concordia - Svanenmärkt hotell

Efter många år med egna miljörutiner vill vi miljöcertifiera vår hotell- & konferensverksamhet och kontaktade därför SIS Miljömärkning i Stockholm för att ansöka om att bli ett Svanenmärkt hotell. Som det 95:e hotellet i Sverige blev vi Svanenmärkta i april år 2005. Detta är vi mycket glada och stolta över! Varje år arbetar vi hårt och fortsätter vårt målmedvetna miljöarbete framöver.

Förnyad licens

2023 utfördes en omprövning av vår Svanenlicens, av SIS Miljömärkning. Vi har nu fått vår Svanenlicens förlängd t o m 2026. Den senaste externa kontrollen visade att vi har förbättrat vårt miljöarbete på en rad olika områden, bl a minskad energiförbrukning.

Eftersom det länge har varit naturligt för oss att, i vårt dagliga arbete, eftersträva ett generellt miljötänkande, har vi inte behövt ändra så många av våra miljörutiner. Det stora arbetet med att bli svanenmärkta har till mestadels bestått av administrativt arbete, t ex att samla in intyg från leverantörer samt sammanställa vår miljöhandbok.

Vi har gjort en utvärdering av vår verksamhet utifrån miljöperspektivet och då funnit att våra huvudområden är följande på hotellet:

· Den totala energiförbrukningen på hotellet. Vi köper ENDAST in el från fossilfria energikällor, vind- & vattenkraft samt egen solenergianläggning från 2019.

· Råvaror och förbrukningsartiklar.

· Avfall och återvinning.

· Vattenförbrukningen.

· Maskiner och övriga inventarier.

En helt avgörande del i varje miljöarbete som görs är att miljötänkandet sprids genom organisationen och till samtliga anställda. Detta gör vi på Hotel Concordia genom att dagligen informera varandra, inom personalen, gällande olika områden av miljöarbetet. Vi informerar också våra gäster om vårt miljöarbete på olika sätt.

Hotel Concordia´s miljöpolicy

"På Hotel Concordia i Lund ska vi alltid följa aktuell miljölagstiftning och ständigt sträva efter att upprätthålla samt att förbättra miljöförhållandena, både för våra gäster och anställda. För att uppnå detta krävs mycket arbete och ett genomgående miljötänkande inom en rad olika områden:

· Friskt och rent vatten med godkänt vattenflöde i samtliga vattenkranar.

· Sparsam och miljövänlig energianvändning inom verksamheten.

· Miljövänliga städprodukter.

· Miljövänliga tvättrutiner.

· All hotellpersonal ska tänka och agera ur miljösynpunkt i sitt dagliga arbete.

· Källsortering av återvinningsbara fraktioner.

· Förbrukningsartiklar ska användas i minsta möjliga utsträckning.

Under hela året arbetar vi på Hotel Concordia tillsammans för en bättre miljö och gör allt vi kan för att utöka kunskapen om miljön omkring oss. Vi inser också vikten av att skydda den naturliga miljön omkring oss. Vår fastighet är kulturmärkt och därför är vi mycket varsamma vid renoveringar eller ombyggnader. Vi har i många år haft miljörutiner inom vår hotellverksamhet, som har varit baserade på ett positivt, eftertänksamt samt långsiktigt miljötänkande."

Svanens kriterier

För ett hotell som lyckas bli Svanenmärkt gäller följande högt ställda miljökrav:

Svanen tar hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, dvs under produktens hela livscykel. Svanen ställer noggranna kvalitets- och funktionskrav. Produkten måste ha minst samma egenskaper som andra likvärdiga produkter. För att säkerhetsställa att en Svanenmärkt produkt ständigt tillhör de bästa ur miljösynpunkt höjs kraven för Svanenmärkning successivt.

Varmt välkommen till det personliga och miljövänliga affärshotellet mitt i Lund!

Förmånliga erbjudanden!

Vi erbjuder många olika weekend-, konferens-, golf-, romantikpaket. Vi säljer även presentkort.

Läs mer om våra erbjudanden här

Prenumera på vårt nyhetsbrev!
Bli först att få de senaste erbjudanden nyheterna tipsen direkt till din e-post!