• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • RSS

Följ oss i sociala medier!

Facebook Twitter Youtube
In English

Sevärdheter & Upplevelser

Lund har så många sevärdheter & upplevelser som man bara inte får missa om man är i Lund. Några av dessa kan Ni läsa om nedan.

AF-Borgen Lund

AF-Borgen Lund

Kulturen

Kulturen ligger som en oas mitt i centrala Lund. Museet, som grundades 1882, breder ut sig över två hela stadskvarter. Innanför museimurarna förflyttas du bort från stadens liv och rörelse till en rogivande miljö. Här kan du som besökare i egen takt resa i tid och rum. Ett trettiotal hus och bygnnader står till ditt förfogande, omgivna av rogivande trädgårdar. Museets utställningsverksamhet är omfattande. Museet har en utställningsyta på ca 11.000 kvm. Här blandas permanenta utställningar med tillfälliga gästspel. Det finns basutställningar om design, universitetshistoria och medeltid men också etiska frågeställningar och populärkultur.

På Kulturen finns även en lekplats och skapande verkstäder på olika teman för barn och unga. Kulturen har drygt 100.000 besökare per år. Museet ägs av en förening, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

För mer information om Kulturen - Klicka här

Lunds konsthall

Lunds konsthall är resultatet av en donation från Gamla Sparbanken, nuvarande Sparbanken Finn, till Lunds stad. 1953 beslöt Lunds stadsfullmäktige att mottaga stiftelsens gåva och samma år inbjöds sex arkitekter till en tävling om den nya konsthallens utformning. 1954 lämnade prisnämnden sitt enhälliga utlåtande; Klas Anshelms förslag var det rätta för Lund. Tre år senare, den 1 september 1957, invigdes konsthallen med utställningen "Svensk nutidskonst" med femton målare och sju skulptörer. Klas Anshelm (1914-1980) var en välkänd och ofta anlitad arkitekt i Lund. Med konsthallen skapade han en påfallande vacker byggnad med ljus och rymd, med växelvis höga och låga rum, med öppna balkonger och halvt avgränsade gallerier. Här finns stora öppna utrymmen för större projekt, men också mer intima rum för de mindre nyansernas verk. Det ena utrymmet för på ett naturligt sätt vidare till det andra i en "arkitektonisk promenad" där byggnadskonst och konstnärliga uttryck smälter samman till en helhet.

Arkitekturen

Klas Anshelm sägs ha varit mycket sparsmakad i sina kommentarer om hus, men när han uttalade sig var det i termer som funktionell, praktisk, ekonomisk osv. Med detta menas inte att hans konsthall inte har en historia att berätta. Arkitektens syften och mål är inbyggda i materian och yttrar sig som tecken i den fysiska formen. Trots att konsthallen idag inte är helt intakt vad gäller det arkitektoniska originaluttrycket, har byggnaden undsluppit mer genomgripande ombyggnationer, även om den under 1997 renoveras grundligt med stöd av Sparbanken Finn. Den 6 mars 2004, efter två månaders lättare renovering, öppnades Lunds konsthall med nya fräscha lokaler och ny programprofil. En gång byggd för bild- och skulpturkonst är konsthallen idag en plats för den internationella samtidskonsten. De tillfälliga utställningarna berikas med föreläsningar, seminarier, konstnärssamtal och musikarrangemang mm.

Centralt läge

Med sitt centrala läge vid Mårtenstorget, Lunds livfulla salutorg, fortsätter det myllrande torglivet in i konsthallen och konsten blir en integrerad del av det vardagliga livet i staden. Tack vare fri entré är besökare välkomna att bara slinka in en liten stund eller återkomma många gånger för att studera en utställning.

För mer information om Lunds Konsthall - Klicka här

Skissernas museum

Skissernas museum är ett unikt konstmuseum, specialiserat på att samla skisser och modeller till monumentalkonst och konst i offentlig miljö. Samlingen omfattar i dag ca 25000 nummer från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Frankrike, Mexico, Västafrika m.fl. länder och är den största av detta slag i världen. Tyngdpunkten ligger på svenska konstnärer, men i samlingarna ingår också världsnamn som Matisse, Léger, Robert och Sonia Delaunay, Gleizes, Dubuffet, Orozco, Rivera, Siqueiros och Henry Moore. Museet grundades 1934 som ett forskningsarkiv av Ragnar Josephson, professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet. Den grundläggande idén var att samla skisser för att belysa och dokumentera den skapande processen, "konstverkets födelse". 1941 invigdes arkivet som offentligt museum i en före detta gymnastiksal vid Finngatan, nära Lunds universitetsbibliotek.

Ett av de största museer i Sverige

Sedan dess har museet byggts ut i flera etapper och är numera ett av Sveriges största konstmuseer med en av de mest omfattande samlingarna av 1900-talskonst i landet. Därtill kommer forskningsarkiv och bibliotek. Huvudman för museet är Lunds universitet och museet har den dubbla rollen av att vara både ett forskningsinstitut och ett offentligt museum. Ett generöst urval av samlingarna exponeras i museets permanenta utställningar, vilka har en informell och ateljébetonad karaktär som skiljer det från andra konstmuseer. Sedan hösten 2001 har Skissernas museum varit stängt för den största om- och tillbyggnaden i museets 70-åriga historia. Arkitekt är Johan Celsing Arkitektkontor i Stockholm, som vann en arkitekttävling 1999. Om- och tillbyggnaden har genomförts av Statens fastighetsverk på speciellt uppdrag av Lunds universitet och finansieras genom ett särskilt regeringsanslag. Efter att ha varit eva-kuerat i två år flyttar museet nu tillbaka med sina samlingar och bygger successivt upp nya basutställningar i museisalarna. Återinvigningen gick av stapeln i mars 2005.

För mer information om Skissernas Museum - Klicka här

 

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården (Botan): är en av Lunds tre centrumparker med mycket stora upplevelsevärden och många besökare. Parken har betydelse för undervisning och pedagogisk verksamhet samt forskning. Universiteten äger och förvaltar området. Öppettiderna är delvis begränsade, parken är omgiven av staket och anläggningen är mera ömtålig för slitage och vilda lekar än vanliga parker.

Parken är byggnadsminne och dess historia började med att den tidigare Tornlyckan uppläts till universitetet 1815 för att man skulle inrätta en "Trädskola för wilda träd" som ett led i att stimulera bönder till att plantera mer träd - en verksamhet som pågick ca 10 år. Då den äldre botaniska trädgården invid Lundagård var tvungen att flytta från sitt centrala läge kunde istället en botanisk trädgård anläggas under 1860-talet under ledning av J G Agardh, på denna mark som redan tillhörde universitetet.

Öppen för allmänheten

Trädgården representerar dåtidens stilideal med slingrande gångar och ett friare mönster i parkens ytterkanter medan mittpartiet har en striktare form som kan ses som en illustration till Agardhs växtsystem Theoria systematis plantarum 1858. För att skapa förutsättningar för olika växtmiljöer grävdes dammar och schaktmassorna utnyttjades för att skapa kullar. Trädgården utvidgades i slutet av 1880-talet när ett nytt institutionshus byggdes i den parkanläggning som kallades Östra promenaden. Staden upplät gratis mark till ett antal utvidgningar emot att parken skulle vara öppen för allmänheten.

Levande trädgård

Vallen som omger parken i norr och öster är eventuellt äldre än trädgården och bör betraktas som fast fornlämning. Den äldsta byggnaden från 1867 sk Agardhianum och andra byggnader som Orangeriet, Kolhuset och Botaniska museet bidrar till Botaniska trädgårdens karaktär och upplevelserikedom. Anläggningen har utvecklats under decennierna och är idag en mycket levande trädgård med både omfattande forskning och undervisning samt har stora estetiska och rekreativa värden. Den stora och nyttiga variationen av miljöer, förekomsten av gamla träd och vatten ger förutsätt-ningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

För mer information om Botaniska trädgården - Klicka här

 

Kulturnatten

Allt sedan Lunds stad anordnade den första Kulturnatten 1985 har många städer tagit efter konceptet och Kulturnatten har med tiden blivit ett välkänt och uppskattat begrepp. Meningen med Kulturnatten var och är att kulturutövare och kulturinstitu-tioner tillsammans ska manifestera kulturens kraft. Den allraförsta kulturnatten 1985 innehöll ett 20-tal olika arrangemang och bland artisterna återfanns lundapersonligheter som Hans Pålsson och Niklas Törnlund. Idag är Kulturnatten i Lund med sina 200-300 olika arrangemang och en av Sveriges största kulturmanifestationer.

Kulturnatten samordnas av Kultur Lund som även står för vissa arrangemang utomhus och i Stadshallen och Stadsteatern. Alla övriga arrangörer ansvarar praktiskt och ekonomiskt för sina egna arrangemang.

För mer information om Kulturnatten - Klicka här

 

Hälsans stig i Lund

En tolv kilometer lång slinga som erbjuder en vacker promenad i varierad miljö med många sevärdheter längs vägen. Naturdelen genom Stadsparken, Klostergårdens grönstråk, Höje å och S:t Lars parken erbjuder möjlighet att upptäcka olika naturtyper.Stads och kulturdelen slingrar sig genom kulturkvarter, Botaniska trädgården via Universitetssjukhuset ner i Lundagård förbi Domkyrkan via Lilla Fiskargatan och Nygatan till Stadsparken. Promenera hela eller delar av stigen.

Längs med slingan finns bänkar, serveringar, badmöjligheter, parkering, busshåll-platser, toaletter. Informationsskyltar finns i Stadsparken, vid Universitetssjukhuset, Botaniska trädgården samt vid Klostergårdens centrum och vid vårdcentralen i S:t Lars parken. Ta med släkt och vänner, följ kartan och gå så långt Ni känner för, pausa på någon av alla de vackra platser slingan går förbi. Ordna tipspromenader, tävlingar. Utmana Dig själv och andra. Ordinera några kilometer på Hälsans stig. Med hjälp av slingan kan Du skaffa eller behålla den goda vana som regelbunden fysisk aktivitet är. Hälsans stig följer bitvis cykelvägnätet i Lund. Information om hela cykelvägnätet finns i "Cykla i Lund" en cykelkarta framtagen inom projektet Cykelkommunen Lund.

Högevallsbadet

Högevallsbadet är motions-, tränings- och rekreationsanläggningen för alla. Högevallsbadet, Högevallsgatan 1, 222 29 Lund. Telefon (kassan): 046-35 52 17

Idrottshallar i Lund

Bollhuset Fasanvägen 2, Tel: 046-35 52 06

EOS hallen Arkivgatan 32, Tel: 046-12 96 69

Idrottshallen Högevallsgatan, Tel: 046-35 52 02.

Tunahallen Warholms väg 10, Tel: 046-35 76 86.

Victoriastadion Lovisastigen 2-4, Tel: 046-35 05 60.

Vikingahallen Tre Högarsväg 7, Tel: 046-13 09 90.

Killebäckshallen Hällestadsvägen S Sandby, Tel: 046-35 66 52

Teatrar i Lund

Lilla Teatern, Stortorget 1. Tel: 046-125101.

Teater Vanessa, Byahuset, Södra Sandby. Tel: 046-141903.

Lunds Nya Studentteater, AF - Sandgatan 2. Tel: 046-384959.

Lunds Stadsteater, Kiliansgatan 13. Biljetter & Information: 046-131415.

Lunds Teaterförening, Gästspel. Tel: 046-355339. Biljetter & information: 046-131415.

Månteatern, Stallet/Mejeriet, Stora Södergatan 64. Tel: 046-189899.

Teater Sagohuset, Revingegatan 8. Tel: 046-122141.

Teater Spektrum, Stortorget 1. Tel: 046-307101.

Biografer i Lund

Kino Kyrkogatan 3. Tel: 046-303080.

Södran/Folkets Bio Stora Södergatan 64. Tel: 046-143813

Filmstaden Västra Mårtensgatan 12. Tel: 046-184530.

Lunds Studenters Filmstudio Information: 046-2116885.

Royal SF, Stora Södergatan 17. Tel: 046-2114840.

Förmånliga erbjudanden!

Vi erbjuder många olika weekend-, konferens-, golf-, romantikpaket. Vi säljer även presentkort.

Läs mer om våra erbjudanden här

Prenumera på vårt nyhetsbrev!
Bli först att få de senaste erbjudanden nyheterna tipsen direkt till din e-post!